Zadania Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds Dialogu Międzynarodowego

W dniu 15 stycznia 2016 roku Prezes Rady Ministrów ustanowiła Annę Marię Anders Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego.

Pełnomocnik sprawuje patronat nad rozwojem współpracy międzynarodowej. W tym zakresie wykonuje wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów zadania zmierzające do zacieśnienia i ożywienia kontaktów z partnerami zagranicznymi istotnymi z punktu widzenia interesów Polski.

Pełnomocnik może także inicjować działania służące umacnianiu pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Pełnomocnik utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami misji dyplomatycznych mających swoje placówki w Polsce oraz z polskimi dyplomatami na całym świecie.

Niezwykle ważnym zadaniem Pełnomocnika ds. Dialogu Międzynarodowego jest utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami Polonii na całym świecie.

W wykonywaniu powierzonych działań współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych.