W dniu dzisiejszym Minister Anna Maria Anders dokonała uroczystego otwarcia plenerowej wystawy „Artyści Andersa” – ekspozycji przywracającej pamięć o polskich artystach plastykach, skazanych przez wiele lat na celowe „zapomnienie” poprzez zaliczenie ich do grona „artystów wyklętych”.

Nowo otwarta wystawa przybliża szerokiej publiczności twórczość wojenną polskich artystów-plastyków uratowanych przez generała Władysława Andersa z sowieckiej niewoli, którzy wraz z Armią Polską na Wschodzie, a następnie z 2. Korpusem Polskim przemieszczali się do Włoch przez Iran, Irak, Syrię, Liban, Palestynę i Egipt.

Zapisujemy kolejne białe plamy, przywracając należne miejsce w historii Polski Armii Andersa i jej niezwykłym żołnierzom

„Zapisujemy kolejne białe plamy, przywracając należne miejsce w historii Polski Armii Andersa i jej niezwykłym żołnierzom” – podkreśla Minister Anna Maria Anders, która jest honorowym patronem tego wydarzenia.

Ekspozycja obrazuje miejsca i wydarzenia towarzyszące artystom spod skrzydeł generała Andersa oraz prezentuje ich działalność artystyczną, która realizowana była przynajmniej na trzech poziomach. Na poziomie użytkowym artyści wykonywali przede wszystkim zlecenia i zamówienia dowództwa wojskowego na wszelkiego rodzaju oprawy plastyczne okolicznościowych uroczystości oraz na bardziej trwałe dekoracje świetlic i kaplic w miejscach postojów. Drugą grupę prac stanowiły dzieła będące świadectwem nieskrępowanej zleceniami, indywidualnej ekspresji. Przykładem takiej twórczości są bardzo wczesne, bo pochodzące jeszcze z 1941 roku, rysunki i szkice autorstwa Stanisława Westwalewicza i Zygmunta Turkiewicza, czy też, będące dziełem anonimowych artystów, wykonane w kości zwierzęcej – miniaturowe płaskorzeźby z wizerunkiem Matki Boskiej. Trzecia grupa prac to rysunki, szkice węglem oraz akwarele i drobne szkice malarskie, które powstały w warunkach bojowych i są dziełem żołnierzy-rysowników lub malarzy-korespondentów, którzy przebywali na liniach frontu (i często brali czynny udział w walkach), za przykład czego mogą służyć prace graficzne Stanisława Gliwy czy też szkice Józefa Czapskiego.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Minister Anna Maria Anders officially opened the outdoor exhibition ‘Anders' Artists’ at the Royal Łazienki Museum

 

The display presents polish artists saved from Soviet imprisonment by General Władysław Anders, who together with the Polish Army in the East and then with the Polish II Corps went to Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Palestine and Egypt on their way to Italy. “We are filling in the blanks, restoring the rightful place of the Anders’ Army and its extraordinary soldiers in history" emphasized Minister Anna Maria Anders- the honorary patron of the event.

 

There were three types of works of art in the Polish Army originally in the East and later within the ranks of the Polish II Corps. The first – the functional: artists who primarily carried out orders and instructions issued by army superiors to embellish celebratory events, and, on a more permanent level, decorate staff rooms and chapels in locations where they were stationed. The second – the creative: the fruits of individual artistic expression unhindered by orders from above. An example of such creative works are the very early drawings and sketches by Stanisław Westwalewicz and Zygmunt Turkiewicz and miniature sculptures portraying the Virgin Mary, carved out of animal bones and dating back to 1941. The third: drawings, charcoal sketches and water colors as well as preparatory drawings by soldiers under combat conditions, such as the graphic works of Stanisław Gliwa or the sketches of Józef Czapski.