W dniach 21-23 listopada Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Premiera do spraw Dialogu Międzynarodowego Pani Senator Anna Maria Anders przebywała z wizytą w Iranie. Niespełna trzydniowy program pobytu obejmował udział Pani Minister w licznych przedsięwzięciach upamiętniających 75. rocznicę przybycia do Iranu Armii gen. Władysława Andersa.

Pierwszy dzień wizyty Minister Anders rozpoczęła od złożenia wieńców na cmentarzu Dulab w Teheranie, będącego największą polską nekropolią w Iranie. Następnie Anna Maria Anders udała się na Uniwersytet w Teheranie, gdzie dokonała uroczystego otwarcie wystawy „Armia Andersa - Szlak Nadziei”. Ekspozycja ta, objęta honorowym patronatem Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło, była wcześniej prezentowana m.in. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Otwarcie wystawy połączone zostało z inauguracją ważnej międzynarodowej konferencji zatytułowanej „W poszukiwaniu drugiego domu. W 75. rocznicę przybycia Polaków do Iranu”.

W tym samym dniu Minister Anders spotkała się z Wiceprezydent Iranu Panią Masoumeh Ebtekar oraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych Iranu Panem Abdolrezą Rahmani Fazli.

W drugim dniu pobytu Pani Minister udała się do Bandar-e Anzali (dawniej Pahlevi), gdzie złożyła kwiaty na polskiej kwaterze znajdującej się na tamtejszym cmentarzu ormiańskim. Po powrocie do Teheranu wzięła udział w zorganizowanym w Ambasadzie Polskiej spotkaniu z miejscową Polonią, w tym z ostatnimi żyjącymi Polakami, którzy po 1942 roku postanowili pozostać w Iranie. W spotkaniu tym uczestniczyli ponadto przedstawiciele środowisk irańskich zainteresowanych współpracą z Polską oraz polskich firm, działających w Iranie po zniesieniu międzynarodowych sankcji.

W ostatnim dniu pobytu Minister Anna Maria Anders przebywała w Isfahanie. To w tym mieście znalazło bezpieczne schronienie około 20 tys. polskich dzieci, które wraz z Armią gen. Władysława Andersa opuściły ZSRR. Podobnie jak w dniach poprzednich, swój pobyt w Isfahanie Pani Minister rozpoczęła od złożenia kwiatów na polskiej kwaterze. Odwiedziła także grób z XVI wieku, w którym spoczywa poseł Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Teodor Miranowicz. Następnie Minister Anders wzięła udział w otwarciu niebywale przejmującej wystawy fotografii przybyłych do Isfahanu polskich sierot. Negatywy zdjęć, na podstawie których przygotowana została wystawa, odnalezione zostały 12 lat temu przez irańską fotograf Parisę Damandan.

 

 

 

From 21 to 23 November 2017 Anna Maria Anders, Secretary of State and Plenipotentiary of the Prime Minister for International Dialogue, visited Iran. During the brief 3 day stay Minister Anders participated in numerous ceremonies commemorating the 75th anniversary of the arrival of the Anders Army in Iran.

On her first day in Iran Minister Anders laid a wreath at the Dulab cemetery in Tehran, the largest Polish necropolis in this country. Then Anna Maria Anders went to the University of Tehran, where she officially opened the exhibition “The Anders Army – Trail of Hope”. This exhibition, under the honorary patronage of the Prime Minister of the Republic of Poland, had previously been shown in the Polish Senate and in numerous locations worldwide, including the Congress of the United States. The opening of the exhibition at the University of Teheran was combined with the inauguration of an important international conference entitled "In Quest of a Second Home. 75th Anniversary of the Polish Exodus to Iran”.

On the same day, Minister Anders met with Masoumeh Ebtekar, Vice President of Iran for Women and Family Affairs and with Abdolreza Rahmani Fazli, the Minister of Interior in Hassan Rouhani's government.

On the second day of her stay, the Minister travelled to Bandar-e Anzali (formerly Pahlevi), where she laid flowers in the Polish section of this Armenian cemetery. After returning to Teheran, she took part in a meeting with the local Polish diaspora, which included the last living Poles who had decided to stay in Iran after 1942. This meeting, organized at the Polish Embassy, was also attended by representatives from Iranian communities interested in cooperation with Poland and Polish companies operating in Iran since the lifting of international sanctions.

On her last day in Iran Minister Anna Maria Anders traveled to Isfahan. Here in 1942 about 20 thousand Polish children, who had left the USSR with the Anders Army, finally found a safe place to live. As on previous days, the Minister began her visit by laying flowers at the Polish cemetery. At the same cemetery she also visited the 16th century tomb where Teodor Miranowicz, the two nation representative, was buried. Subsequently, Minister Anders took part in the opening of a remarkably touching exhibition with photographs of Polish orphans. Negatives from which the exhibition was prepared, were found 12 years ago by the Iranian photographer Paris Damandan.