W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów minister Anna Maria Anders gościła delegację parlamentarzystów z Kanady.

Delagacja przybyła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowała komisję spraw zagranicznych i rozwoju przemysłu Parlamentu Kanady, w składzie: deputowany Robert D. Nault, przewodniczący Komisji, deputowany Dean Allison, zastępca przewodniczącego Komisji, oraz deputowani - członkowie komisji: Peter Fragiskatos, Marc Miller, Rajinder Saini, Peter Kent i Wayne Stetski, a także James Lee, analityk Komisji i Angela Crandall, sekretarz Komisji.
Delegacji towarzyszył Ambasador Kanady w Polsce Stephen de Boer. Na zaproszenie sekretarz stanu Anny Marii Anders, w spotkaniu uczestniczyli także wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński oraz Grzegorz Kozłowski, dyrektor Departamentu Ameryki Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Podczas spotkania rozmawiano na temat szerokich możliwości współpracy gospodarczej i kulturalnej między Rzeczypospolitą Polską i Kanadą. Poruszono także szereg spraw dotyczących sytuacji politycznej na świecie.