Wywiad z Minister Anną Marią Anders ukazał się w dzisiejszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Wielu wpływowych ludzi chce, żeby Polska nie była silna

Marcin Makowski: Wyobrażam sobie, że dosyć często w ostatnich dniach z ust zagranicznych polityków musiała pani słyszeć pytanie: „Jak to jest z tą waszą ustawą o IPN? Wchodzi w życie, jest zamrożona, a może rząd nie będzie jej stosować?”. Co pani wtedy odpowiada?

Anna Maria Anders: Zgodnie z prawem nowelizacja powinna wejść w życie 1 marca. Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, do czego miał pełne prawo, a nawet obowiązek, jeśli miał jakieś wątpliwości. Teraz czekamy na decyzję w tej sprawie.

 

 

 

The NRA Act was necessary

An interview with Minister Anna Maria Anders was published in the latest edition of Do Rzeczy.

Many influential people do not want a strong Poland

Marcin Makowski: I believe there are many questions posed by foreign politicians like: ‘What it is going on with the INR Act? Will it enter into force? Or maybe the government will discard it?’ What is your answer?

Anna Maria Anders: In accordance with the law the Act should enter into force on 1st March. The President sent it to the Poland’s Constitutional Tribunal, as he is fully entitled to do so in the event of any doubts. Now we are waiting for the judgment.