Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Anna Maria Anders oraz asystent Sekretarza Stanu ds. europejskich i eurazjatyckich Wess Mitchell byli gośćmi honorowymi podczas przyjęcia wydanego przez Ambasadora RP w Waszyngtonie Piotra Wilczka z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości, zorganizowanej w siedzibie United States Institute of Peace, udział wzięło ponad 800 zaproszonych osób w tym m.in. przedstawiciele amerykańskiej administracji, korpusu dyplomatycznego, prestiżowych waszyngtońskich think-tanków, środowisk kulturalnych, naukowych, medialnych, studenckich oraz Polonii. W ten szczególny wieczór piękna, modernistyczna siedziba Instytutu Pokoju została podświetlona na biało-czerwono.

 

W kolejnych dniach pobytu Minister Anna Maria Anders wzięła udział w organizowanej przez Victims of Communism Memorial Foundation konferencji, która w roku bieżącym odbywała się pod hasłem Triumph of Liberty. Pani Minister wystąpiła na panelu, tematem którego była rola Stanów Zjednoczonych podczas zimnej wojny i udzielane przez nich wsparcie dla państw Europy Wschodniej w czasie, gdy te znajdowały się pod sowiecką okupacją.

 

Ponadto - jako członek Komitetu Organizacyjnego - Minister Anders uczestniczyła w zorganizowanym przez Fundację uroczystym przyjęciu, podczas którego deputowanym do Parlamentu Europejskiego: Pani Sandrze Kalniete i Panu Tunne Kelamowi została wręczona specjalna nagroda – Medal Wolności im. prezydentów H. Truman’a i R. Reagan’a. Przemówienie inauguracyjne wygłosił generał Peter Pace. Zgromadzonym gościom odtworzono ponadto video-wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, w którym zapowiedział on udzielenie wsparcia dla Victims of Communism Museum w wysokości 10 mln USD.

 

Koniec pobytu Minister Anders w USA to pobyt w Bostonie i udział w uroczystej mszy św. z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w otwarciu wystawy Armia Andersa – Szlak Nadziei.