Przed 74 laty – na początku września 1944 roku - 1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka przekroczyła granicę francusko-belgijską w zwycięskim pościgu za broniącymi się zaciekle wojskami niemieckimi. W rocznicę tego historycznego wydarzenia Minister Anna Maria Anders w towarzystwie Ambasadora RP w Brukseli J.E. Artura Orzechowskiego wzięła udział w uroczystościach na cmentarzu wojennym w Maldegem, gdzie m.in. spoczywają polscy żołnierze z 1 Dywizji Pancernej. Obecny był także przedstawiciel króla Belgii, ambasadorzy krajów alianckich z lat II wojny światowej, burmistrz Maldegem, kombatanci, reprezentanci wojska, liczni przedstawiciele władz lokalnych oraz młodzież. W swoim wystąpieniu Anna Maria Anders przypomniała nie tylko o bohaterstwie poległych Polaków, ale także o losie naszych żołnierzy i rodaków, którzy po wojnie nie mogli powrócić do Ojczyzny i zmuszeni byli żyć na emigracji. Ceremonia zakończyła się złożeniem wieńców i kwiatów oraz odegraniem hymnów narodowych Belgii, Polski, Kanady i Wielkiej Brytanii.

Po zakończeniu oficjalnych obchodów Minister Anna Maria Anders spotkała się w merostwie w Maldegem z kombatantami i przybyłymi gośćmi.

Następnie w Kanadyjsko-Polskim Muzeum II Wojny Światowej (utworzonym i prowadzonym przez Gilberta Van Landschoota) Minister Anders spotkała się z uczestnikami I Światowego Zlotu Fanów Generała Maczka "Maczek Jamboree". W trakcie spotkania omówiono plany na następne lata oraz powołano Komitet Honorowy Zlotu, w skład którego - obok Minister Anders - weszli również Ambasadorzy RP akredytowani w Belgii, Francji, Holandii.