W dniach 13-17 marca br. sekretarz stanu Anna Marii Anders przewodniczyła polskiej delegacji podczas Polskiego Tygodnia Gospodarczego i Edukacyjnego (Poland Business and Education Week) w stanie Newada. Celem wizyty było wzmocnienie współpracy politycznej, gospodarczej i akademickiej ze Stanami Zjednoczonymi na poziomie stanowym.

Polski Tydzień Gospodarczy i Edukacyjny obejmował trzy główne miasta stanu Newada: Carson City, Reno, Las Vegas i został zorganizowany z inicjatywy międzynarodowego biura handlowego gubernatora Newady, Briana Sandovala, przy udziale Polsko Amerykańskiej Izby Gospodarczej i silnym wsparciu konsula honorowego RP w Las Vegas, Johna Petkusa.

Stronę polską reprezentowała także podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Renata Szczęch. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele władz regionalnych z Polski, środowiska akademickiego, oraz około 30 przedstawicieli biznesu.

Punktem kulminacyjnym wizyty był Polski Dzień (Poland Day) w legislaturze stanowej w Carson City, gdzie 14 marca 2017 podczas sesji obrad Senatu stanu Newada przyjęta została specjalna proklamacja, podkreślającą wagę relacji pomiędzy Polską i stanem Newada. Polska jest drugim państwem, po Kanadzie, które zostało w ten sposób uhonorowane przez legislaturę stanową.

Pliki do pobrania: