Grupa studentów z Harvard Business School była dzisiaj gościem Minister Anny Marii Anders. Pochodzący z różnych krajów i kontynentów młodzi ludzie zainteresowani byli zadaniami i obowiązkami Pani Minister zarówno jako Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, jak też Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego. Poruszono także kwestie udziału Pani Minister w konferencji AIPAC i pracy na rzecz Women Political Leaders. Pytano ponadto o rolę Polski na arenie międzynarodowej, w tym przede wszystkim o nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją, udział Polonii w budowaniu polskiego kapitału i korzyściach płynących z takiej współpracy. Interesowały ich także kwestie dotyczące obecnego ustroju Polski, nowelizacji ustawy o repatriacji oraz działalności Polskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie.

Celem wizyty studentów Harvardu w naszym kraju jest poznanie polskiej historii, kultury, a także sfery gospodarczej i biznesowej. Podczas swojego pobytu zdążyli oni odwiedzić już Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Polin, Malbork, Kraków, Kazimierz. Na dziś mieli zaplanowane spotkanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii z Minister Jadwigą Emilewicz oraz w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu z Prezesem Tomaszem Pisulą.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Meeting with students of Harvard Business School

 

A group of students from the prestigious Harvard Business School visited Minister Anna Maria Anders. The young entrepreneurs and future business leaders, who came from all over the world, were interested in the Minister’s tasks and duties both as a Senator of the Republic of Poland and as a Secretary of State at the Chancellery of the Prime Minister of Poland. The discussion also focused on her participation in this year’s AIPAC conference in DC and on her work in the “Women Political Leaders” organization. There were questions about Poland’s role on the international arena, Poland’s relationship with the United States and Russia and the contribution of the Polish diaspora to Poland’s economy and the benefits thereof. The students were also interested in issues concerning the current Polish political system, the new Repatriation Bill and the role of the Polish Chamber of Commerce in Washington.

 

The purpose of the visit of the Harvard students was to learn about Polish history and culture and to learn about its economy and business interests. During their stay they visited the World War II Museum in Warsaw, the Polin Museum, Malbork, Krakow and Kazimierz. At the Ministry of Enterprise and Technology they attended a meeting with Minister Jadwiga Emilewicz and at the headquarters of the Polish Investment and Trade Agency they met with its director Tomasz Pisula.