Pogłębienie relacji polsko-amerykańskich, w tym zacieśnienie współpracy ze stanem Nevada w takich dziedzinach, jak współpraca gospodarcza, rozwój technologiczny oraz edukacja były głównymi tematami rozmowy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego Senator Anny Marii Anders z gubernatorem Nevady Brianem Sandovalem, który w tym tygodniu przebywa z oficjalną wizytą w Polsce.

Po spotkaniu Pani Minister poinformowała, że obecnie przygotowywanych jest kilka umów dotyczących współpracy Polski i Nevady. Oceniła, że kooperacja z tym stanem - na przykład poprzez budowę amerykańskich fabryk w Polsce lub polskich w Stanach Zjednoczonych - może pobudzić rozwój przedsiębiorczości, co w konsekwencji prowadzić będzie do pogłębienia wzajemnych relacji.

Życzyłabym sobie, żeby tak dobra współraca miała miejsce także z innymi regionami Stanów Zjednoczonych

Senator Anders zadeklarowała, że chciałaby promować nie tylko zacieśnianie relacji gospodarczych Polski i Nevady, ale również zaangażowanie osób polskiego pochodzenia w amerykańską politykę. Anders podkreśliła, że ma bardzo dobre relacje z amerykańską Polonią i oceniła, że należy zachęcać osoby pochodzenia polskiego do większego zaangażowania w amerykańską politykę. „To może być wielka siła. W Stanach Zjednoczonych jest 12 milionów obywateli polskiego pochodzenia, a wciąż nie mamy żadnego kongresmena ani senatora” zauważyła Anders.

 

 

The meeting beetwen Senator Anna Maria Anders and Brian Sandoval, Governor of the State of Nevada

The strengthening of bilateral relations between Poland and Nevada, in particular in the fields of economic cooperation, technological development and education were the main topics of talks between the Secretary of State and Plenipotentiary of the Prime Minister for International Dialogue, Senator Anna Maria Anders and Brian Sandoval, Governor of the State of Nevada, who this week was in Poland on an official visit.

After the meeting, Minister Anders stated that several agreements concerning cooperation between Poland and Nevada are currently being prepared. She said that cooperation with the State of Nevada - for example through the construction of American factories in Poland or Polish factories in the United States - could stimulate the development of entrepreneurship, which in consequence could lead to a strenghtening of bilateral relations: "I would like to see a similar working relationship with other regions of the United States".

I would like to see a similar working relationship with other regions of the United States.

 

Senator Anders also said that she would like to promote not only the strengthening of economic relations between Poland and the State of Nevada, but also the involvement of the Polish diaspora in American politics. Anders stressed that she has very good relations with the Polish diaspora in the United States and that people of Polish origin should be encouraged to become more involved in American politics. Senator Anders remarked: “This can be a tremendous force. There are 12 million citizens of Polish origin in the United States, and we still do not have a Congressman or Senator".