Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu w Polsce Jego Ekscelencja Shafqat Ali Khan złożył dziś kurtuazyjną wizytę Minister Annie Marii Anders.

W trakcie spotkania omówiono kwestie rozwoju i pogłębienia współpracy pomiędzy Polska a Pakistanem, sytuację panującą w regionie oraz na arenie międzynarodowej.

Jego Ekscelencja wspominał także wystąpienie Pani Minister Anders, wygłoszone przez nią podczas tegorocznej konferencji w Hudson Instiutute, które wywarło na nim duże wrażenie.

Przywołał również postać i historię generała Władysława Turowicza, polskiego inżyniera, który był współtwórcą Pakistańskich Sił Powietrznych oraz jego żony Zofii, która będąc instruktorem szybownictwa i skoków spadochronowych zachęcała pakistańską młodzież do uprawiania tego sportu.

Jego Eskcelencja Shafqat Ali Khan objął funkcję Ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu w Polsce w we wrześniu 2017 r. Jest także akredytowanym przedstawicielem swojego państwa na Łotwie.