"W hołdzie żołnierzom II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa walczącym we Włoszech w latach 1943-1945, zwycięzcom w bitwach o Monte Cassino, Ankonę, na linii Gotów, w Apeninie Emiliańskim oraz o Bolonię - Społeczeństwo Ziemi Sławieńskiej" – taki napis został umieszczony na pamiątkowej tablicy, w odsłonięciu której uczestniczyła Minister Anna Maria Anders. Podczas uroczystości zorganizowanej zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem Orkiestry Wojskowej ze Szczecina oraz Kompanii Honorowej Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie Minister Anders powiedziała m.in. iż: „Ojciec mówił mało o wojnie, właściwie prawie nic, a o Syberii w ogóle nic. Jak mówił o Polsce, to opowiadał o Polsce przedwojennej. Ale chętnie mówił o Monte Cassino, o zwycięstwach w Bolonii, zwycięstwach w Ankonie. To są miejsca, które mnie też są bardzo bliskie. Nawet w tym roku byłam na Monte Cassino, w Ankonie, Bolonii, Loreto, i tam właściwie człowiek zdaje sobie sprawę, ilu Polaków zginęło we Włoszech. Ale Włosi pamiętają”. Minister dodała także, że „Monte Cassino to dla mnie najprawdopodobniej najważniejsze miejsce; jadę tam za każdym razem z „nieprawdopodobnym uczuciem” i to samo uczucie mam trochę teraz w Sławnie”. W uroczystościach odsłonięcia tablicy oraz wkopania urny z ziemią spod Monte Cassino, które odbyły się przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu komunalnym w Sławnie udział wzięli bliscy walczących polskich żołnierzy pod Monte Cassino, przedstawiciele lokalnych władz oraz mieszkańcy Sławna.

Ceremonię na cmentarzu poprzedziła Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.