Na zaproszenie prestiżowego think - tanku The Chicago Council on Global Affairs sekretarz stanu Anna Maria Anders wygłosiła w języku angielski wykład dotyczący udziału i roli Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Po wystąpieniu pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego odpowiadała na pytania słuchaczy i internautów, którzy mogli na żywo obserwować wystąpienie w Internecie.

Wykład zatytułowany „Perspektywa polska na przyszłość współpracy w ramach NATO i bezpieczeństwa transatlantyckiego” w prestiżowym ośrodku zajmującym się badaniem sytuacji międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa był jednym z głównych punktów wizyty sekretarz stanu Anny Marii Anders w Chicago w Stanach Zjednoczonych w dniach 4 - 8 maja br. W swoim wystąpieniu minister Anders opisując sytuację geopolityczną w środkowo wschodniej Europie podkreśliła zaangażowanie Polski oraz wypełnianie przez nasz kraj zobowiązań wynikających z przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Jak odnotował Konsulat RP w Chicago, oprócz zaproszonych słuchaczy, transmisję wystąpienia sekretarz stanu Anny Marii Anders nt. polsko-amerykańskiej współpracy w ramach NATO obserwowało ponad 700 internautów. Pytania uczestników spotkania w głównej mierze dotyczyły opinii na temat przyszłości Paktu Północnoatlantyckiego oraz skali zaangażowania krajów Europy we wzmacnianie roli Sojuszu jako gwaranta bezpieczeństwa w regionie.