W drugim dniu wizyty w Islamskiej Republice Iranu, sekretarz stanu Anna Maria Anders Anders spotkała się z wiceprezydent Iranu ds. Kobiet i Rodziny panią Szachindocht Mollaawerdi oraz ministrem kultury i przewodnictwa islamskiego Iranu panem Rezą Salehi Amiri. Złożyła także kwiaty na polskich kwaterach znajdujących się na cmentarzu Dulab, w tym na grobie Wacława Siedzika (ojca Danuty Siedzikówny „Inki”).

Wiceprezydent Iranu ds. Kobiet i Rodziny podczas spotkania z minister Anders przedstawiła obecne priorytety polityki prowadzonej przez jej biuro, których celem jest wzmocnienie pozycji społecznej i zawodowej kobiet w Iranie oraz wyrównania ich szans na rynku pracy, co jest także jednym z priorytetów niedawno przyjętego VI program rozwoju kraju. Jak tłumaczyła wiceprezydent Mollaawerdi działania te wynikają ze wzrostu poziomu wykształcenia irańskich kobiet oraz przemian społecznych, które miały miejsce w ostatnich latach w Iranie. Wiceprezydent Iranu zwróciła uwagę na znaczenie przykładane przez obecną administrację do poprawy sytuacji kobiet w Iranie, m.in. poprzez tworzenie biur ds. kobiet w urzędach oraz na fakt, że po wyborach w maju 2016 roku, w irańskim parlamencie zasiadła najwyższa w historii liczba kobiet deputowanych tj. 17 na 270 deputowanych. Wiceprezydent wyraziła bardzo duże zainteresowanie wymianą doświadczeń z Polską w tym obszarze oraz wyraziła nadzieję na udział Iranek w wymianie gospodarczej i kulturalnej z Polską. Minister Anders przedstawiła działania polskich władz w zakresie polityki prorodzinnej, a także zaprosiła wiceprezydent Iranu do złożenia w przyszłości wizyty w Polsce.

Spotkanie z ministrem kultury i przewodnictwa islamskiego Iranu Rezą Salehi Amiri dotyczyło bardzo dobrze rozwijających polsko-irańskich relacji kulturalnych. Minister kultury podkreślił szczególnie wspólne osiągniecia w dziedzinie filmu, w tym porozumienie strony irańskiej z Łódzką Szkołą Filmową, polegającej m.in. na wymianie studentów. Poinformował również o trwających pracach nad nowym polsko-irańskim porozumieniem dwustronnym o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki. Minister Amiri wyraził zainteresowanie polskimi inwestycjami w obszarze rozbudowy irańskiej infrastruktury kulturalnej. W samym Teheranie brakuje bowiem sal teatralnych, choć dziennie w stolicy Teheranu odbywa się około 90 spektakli. Podczas spotkania rozmawiano również o możliwościach współpracy dotyczącej uczczenia 75. rocznicy przybycia Armii Andersa do Iranu, w tym powstania polsko -irańskiego filmu dokumentalnego, opowiadającego o tych wydarzeniach w oparciu o materiały znajdujące się w irańskich archiwach.

W spotkaniu obu polityków, uczestniczyli także wiceminister kultury Iranu pan Hodżatollach Ajubi, dyrektor departamentu Europy i Ameryki w Organizacji ds. Kultury Islamskiej i Relacji Zagranicznych A. K. Monfared, oraz szef gabinetu ministra kultury Amin Arefnia.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Isfahanie, gdzie minister Anders złożyła kwiaty przed pomnikiem „Polskim wygnańcom. Rodacy” znajdującym się przy kwaterze polskiej na cmentarzu ormiańskim w Isfahanie. A także odwiedziła grób Teodora Miranowicza, posła króla Jana III Sobieskiego.