W dniach 15-18 stycznia 2017 sekretarz stanu Anna Maria Anders, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego przebywała z oficjalną wizytą w Islamskiej Republice Iranu na zaproszenie ministra spraw wewnętrznych Abdolreza Rahmani Fazli. Program wizyty obejmował pobyt w Teheranie i Isfahanie.

Już w pierwszym dniu wizyty miało miejsce spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych. Na wstępie spotkania minister Anders w imieniu polskiego rządu przekazała ministrowi Fazli oficjalne kondolencje z powodu śmierci b. prezydenta Iranu H. Rafsandżaniego, który zmarł 8 stycznia br. w Teheranie w wieku 82 lat.

Podczas rozmowy przedstawicieli obu rządów poruszono temat obecnych i przyszłych relacji polsko-irańskich. Minister spraw wewnętrznych dziękując za wizytę w Polsce w 2016 r. wyraził przekonanie o bardzo dobrym stanie obecnych relacji polsko-irańskich. Podkreślił znaczenie współpracy międzynarodowej, obejmującej Polskę, w obszarze zwalczania handlu narkotykami oraz przestępczości zorganizowanej. W trakcie spotkania rozmawiano także o planach odnowienia polskich nekropolii wojennych w Teheranie, Isfahanie, Ahwazie i Meszhedzie oraz o możliwościach wspólnego uhonorowania przypadającej w tym roku 75. rocznicy przybycia Armii Andersa i towarzyszącej jej polskiej ludności cywilnej do Iranu. W spotkaniu wzięli udział także p. Szadżai wicedyrektor ds. międzynarodowych i pani Farahman kierownik ds. kobiet resortu spraw wewnętrznych.

W czasie pobytu w stolicy Iranu, minister Anders spotkała się również z wiceministrem spraw zagranicznych Madżidem Tacht Rawancz, który podkreślił wagę Polski jako jednego z państw wiodących gospodarczo w swoim regionie oraz w Unii Europejskiej, mimo trudnego sąsiedztwa z Rosją. Minister Rawancz wyraził również opinię, że pomimo problemów wewnętrznych i decyzji o odłączeniu się Wlk. Brytanii, Unia Europejska nadal będzie odgrywała czołową rolę w polityce światowej, i żaden „inny kraj członkowski nie zechce pójść tak daleko jak Wielka Brytania”. Minister Anders zaprosiła ministra do złożenia wizyty w KPRM podczas jego planowanej wizyty w Polsce w kwietniu br. W spotkaniu obu przedstawicieli rządów wzięli również udział zastępca dyrektora generalnego. ds. Europy Środkowej i Płn. Raszid Hassanpour i prowadzący ds.Polski Rostam Adabi.

Ze strony Polski w spotkaniach uczestniczyli także Ambasador RP w Iranie Juliusz Gojło oraz reprezentujący Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, wice-dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Krzysztof Strzałka i Dorota Świerczewska z Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu.