Podobnie jak w latach ubiegłych Minister Anna Maria Anders uczestniczyła w Białymstoku w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, którego celem jest utrwalanie pamięci o tragicznych losach obywateli polskich zesłanych do Związku Radzieckiego. Tegoroczny Marsz - w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości - odbywał się pod hasłem "Przez Sybir do Niepodległej”. W marszu udział wzięło kilkanaście tysięcy osób, w tym także młodzież ucząca się w szkołach noszących imię Sybiraków. Licznie przybyli również goście z zagranicy, sami Sybiracy i ich potomkowie z Australii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy.

W wygłoszonym przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka wystąpieniu Minister Anders mówiła o potrzebie przekazywania wiedzy o zesłańcach syberyjskich nie tylko młodym pokoleniom Polaków, ale również opinii publicznej na świecie. „Polska wciąż za mało informuje świat o losie Polski i Polaków. Z tej niewiedzy rodzą się zakłamania, o których ciągle słyszymy”.

„Polska wciąż za mało informuje świat o losie Polski i Polaków. Z tej niewiedzy rodzą się zakłamania, o których ciągle słyszymy”.

Przypomniała wielką rolę gen. Władysława Andersa w wyprowadzeniu tysięcy Polaków z piekła nieludzkiej ziemi. Przemówienie Minister Anders nagrodzone zostało gromkimi brawami i odśpiewaniem „Sto Lat”. Wielu uczestników dzisiejszego wydarzenia podchodziło do Pani Minister i ze łzami w oczach dziękowało za ocalenie życia im lub ich bliskim przez gen. W. Andersa.