Anna Maria Anders Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego w randze Sekretarza Stanu i Przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

„Dla nas jest ogromnym zaszczytem, że pani zgodziła się pełnić tę funkcję, że dołącza do biało-czerwonej drużyny Prawa i Sprawiedliwości” – powiedziała premier Beata Szydło. Podkreśliła wagę „dialogu międzynarodowego, spraw związanych z wszystkim, co jest dla Polski szczególnie ważne, z upamiętnianiem, ochroną pamięci miejsc walki i męczeństwa i mówieniem o patriotyzmie”.

Mam nadzieję, że mój Ojciec się cieszy

Premier Beata Szydło przypomniała, że w poprzednim rządzie funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego pełnił Władysław Bartoszewski, zmarły w kwietniu ubiegłego roku. "Dzisiaj ogromnym zaszczytem jest powołać na to stanowisko Annę Marię Anders. Życzę powiedzenia, wierzę głęboko, że Pani misja przyniesie Polsce dobre owoce" – podsumowała premier.

Anna Maria Anders powiedziała, że powierzenie jej funkcji Przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego to dla niej wielki zaszczyt. „Mam nadzieję, że nikogo nie zawiodę, będą działała całym sercem" – powiedziała. I podkreśliła, że dzisiejsza nominacja jest dla niej wielkim zaszczytem.„Mam nadzieję, że mój ojciec się cieszy” – dodała.

Anna Maria Anders jest córką gen. Władysława Andersa – Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej, dowódcy 2.Korpusu Polskiego, który zdobył Monte Cassino. Sekretarz stanu podkreśliła, że jednym z jej priorytetów będzie otoczenie opieką Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino, gdzie pochowani są jej rodzice.

Premier Beata Szydło powołała Annę Marię Anders na stanowisko Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego