Na zaproszenie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka Minister Anna Maria Anders wzięła udział w organizowanej przez Urząd Pielgrzymce weteranów armii gen. Anders i polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata do Izraela.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej, która odbyła się w dniach 11-15 marca, rozpoczęła się od nawiedzenia Sanktuarium Stella Maris na górze Karmel w pobliżu Hajfy oraz złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą Edytę Stein. W kolejnych dniach pobytu weterani uczestniczyli m.in. w uroczystościach pod Ołtarzem Ojczyzny wybudowanym przez żołnierzy generała Władysława Andersa w Tyberiadzie nad Jeziorem Genezaret oraz na polskiej kwaterze Cmentarza Wojennego Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w Ramli, nawiedzili Bazylikę Konania i trzecią stację Drogi Krzyżowej, której wystrój ufundowali w czasie wojny polscy żołnierze. Wizyta w Izraelu zakończyła się złożeniem wieńca w Izbie Pamięci Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem, który obchodzi 65. rocznicę powstania. Weterani złożyli też wieniec przed pomnikiem żołnierzy pochodzenia żydowskiego, którzy walczyli w Wojsku Polskim w czasie drugiej wojny światowej. Nawiedzili również grób żołnierza 2. Korpusu Polskiego Menachema Begina na Górze Oliwnej.

Weteranom towarzyszyli przedstawiciele władz państwowych: wicemarszałek Senatu Maria Koc, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do spraw Weteranów, Kombatantów i Osób Represjonowanych poseł Anita Czerwińska oraz wiceprezes IPN Jan Baster.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pilgrimage to Israel of Veterans of the Anders Army and Polish Righteous Among the Nations

 

At the invitation of the Head of the Office for Combatants and Repressed Persons, Jan Józef Kasprzyk, Minister Anna Maria Anders took part in a pilgrimage to Israel with the Veterans of General Anders Army and the Polish Righteous Among the Nations.

 

The pilgrimage to the Holy Land, which took place from March 11-15, began with a visit to the Stella Maris Shrine on Mount Carmel near Haifa and the placing of flowers at the plaque commemorating Edith Stein. On the following days the veterans participated in ceremonies at the Altar of the Fatherland, which was built by the soldiers of General Władysław Anders in Tiberia on Lake Genezaret and at the Polish graves at the War Cemetery of the British Commonwealth in Ramla. They also visited the Basilica of Agony and the third station of the Cross, adorned during the war by Polish soldiers. The visit to Israel ended with the placing of a wreath in the Memorial Chamber of the Yad Vashem Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Institute, which celebrates its 65th anniversary this year. The Veterans also visited the monument to Jewish soldiers who had fought in the Polish Army during the Second World War and the grave of the 2nd Polish Corps soldier Menachem Begin on the Mount of Olives.

The Veterans were accompanied by Government representatives: Deputy Speaker of the Poland’s Senate Maria Koc, Deputy Minister of Foreign Affairs Jan Dziedziczak, the President of the Parliamentary Team for Veterans, Combatants and Repressed Persons Anita Czerwińska and the Vice President of the Institute of National Remembrance Jan Baster.