Minister Anna Maria Anders, reprezentując Prezesa Rady Ministrów, wzięła udział w obchodach 83. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, 48. rocznicy śmierci generała Władysława Andersa oraz 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

W uroczystościach, które rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego uczestniczyli także wicemarszałek Senatu Maria Koc, organizator obchodów Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

 

Po Mszy Świętej uroczystości kontynuowane były na Placu Marszałak Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem Marszałka.

 

Następnie o godz. 14:00 rozpoczęły się obchody przed pomnikiem Bitwy o Monte Cassino.

Kolejne pokolenia uczą się historii poprzez pomniki. Dlatego tak ważne jest aby one były, stanowiąc nie tylko pamięć o przeszłości, ale także przesłanie dla przyszłości

W wygłoszonym przemówieniu Minister Anders przypomniała słowa wypowiedziane podczas porannego kazania w Katerdze Polowej Wojska Polskiego o tym, że jeżeli wszyscy Polacy się zmobilizują to potrafią dokonać rzeczy niemożliwych, czego przykładem są dokonania dwóch wielki synów polskiej ziemi: Marszałka Józefa Piłsudkiego i gen. Władysława Andersa. Podkreśliła także, iż doskonałym przykładem naszej jedności jest obrona pomnika w Jersey City, który dzięki wspólnym wysiłkom zostanie przeniesiony a nie zniesiony. „Kolejne pokolenia uczą się historii poprzez pomniki. Dlatego tak ważne jest aby one były, stanowiąc nie tylko pamięć o przeszłości, ale także przesłanie dla przyszłości”.

 

Na zakończenie uroczystości złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem Bitwy o Monte Cassino.