Kapral Miś Wojtek – chyba każdy z nas słyszał o tym walecznym niedźwiedziu, który wraz z armią generała Władysława Andersa przeszedł cały szlak bojowy. Teraz doczekał się on własnej gry planszowej, która właśnie została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. A premiera tej gry, w której udział wzięła córka legendarnego generała - Minister Anna Maria Anders, odbyła się dziś w gdańskiej Szkole Podstawowej nr 57 im. Władysława Andersa.

„Miś Wojtek” to dwujęzyczna polsko – angielska edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy w wieku od 6 lat. Pomysł, żeby z losów walecznego niedźwiedzia stworzyć grę planszową, przyszedł do głowy dwóm uczennicom: Oli i Magdzie Gąsiorek. To one przyniosły na szkolny konkurs zarys scenariusza. Potem wrocławska metodyk nauczania skontaktowała się z IPN, któremu pomysł ten bardzo się spodobał.

 

Gratuluję osobom, które wpadły na ten pomysł. Dzięki grze dzieci lepiej poznają historię mojego Ojca i szlak 2. Korpusu Polskiego. Musimy tę grę upowszechniać, żeby była wszędzie, żeby jak najwięcej dzieci mogło się dowiedzieć o tej ważnej części naszej historii.

 

Gracze podążają po planszy szlakiem 2. Korpusu, poznając życie codzienne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Dowiadują się, co to były wywózki Polaków na Wschód, o istnieniu takich miejsc jak Buzułuk (siedziba sztabu armii Andersa), Republika Komi, Kraj Ałtajski. Później mały gracz podąża szlakiem 2. Korpusu przez Teheran, Aleksandrię aż do Monte Cassino. Następnie gra prowadzi go przez Bolonię aż do Edynburga. Podczas gry należy zebrać pamiątki związane z losami żołnierzy i ich słynnego niedźwiedzia Wojtka. Zwycięża ten, kto zebrał najlepszy zbiór pamiątek. Do gry dołączona jest 32-stronicowa książeczka o generale Andersie i jego żołnierzach.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

‘Wojtek Soldier Bear’- a board game for children

 

Corporal Wojtek was a brave brown bear that accompanied General Wladyslaw Anders Army during World War II. Now he has his own board game that has just been released by the Institute of National Remembrance. The inauguration of this game attended by Minister Anna Maria Anders, the daughter of the legendary General, took place at Primary School no. 57 in Gdańsk which is named after General Władysław Anders.

‘Wojtek Soldier Bear’ is a bilingual Polish-English educational board game for 2-5 players aged 6 and over. Two students Ola and Magda Gąsiorek came up with the idea and brought a draft of the script to a school competition. A methodology teacher in Wrocław then contacted  IPN who liked the idea very much.

 

I congratulate those who thought of this game thanks to which children will get to know about my father and the path of the 2nd Polish Corps. We need to promote it so that it can be played everywhere and that as many children as possible can learn about this important part of our history.

 

Players follow the path of the 2nd Corps learning about the everyday life of the Polish soldiers in the Armed Forces. They find out about the deportation of Poles to the East, about the existence of such places as Buzułuk (the headquarters of the Anders’ Army), the Republic of Komi and the Alta Country. Later, the player follows the 2nd Corps’ path through Tehran to Alexandria and Monte Cassino, leading him eventually to Bologna and Edinburgh. During the game players collect souvenirs related to the fate of the soldiers and their famous bear Wojtek. The winner is the one with the best collection of souvenirs. A 32-page booklet about General Anders and his soldiers accompanies the game.