Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Senator Anna Maria Anders była gościem honorowym przyjęcia wydanego przez ambasadora RP w Waszyngtonie Piotra Wilczka z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Anna Maria Anders w swoim wystąpieniu przypomniała, że „niepodległość oznacza wolność, a wolności nie można brać za pewnik”. Wezwała również Polonię amerykańską do podjemowania wspólnych wysiłków na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Polski w Stanach Zjednoczonych.

Niepodległość oznacza wolność, a wolności nie  można brać za pewnik

W przyjęciu odbywającym się w rezydencji ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie uczestniczyli między innymi przedstawiciele Kongresu Stanów Zjedocznonych, amerykańskiej administracji, korpusu dyplomatycznego i oficerskiego z państw członkowskich NATO, a także Polonii z całego Wschodniego Wybrzeża.

 

 

 

Minister Anna Maria Anders at the Independence Day celebration in Washington, D.C.

The Plenipotentiary of the Prime Minister for International Dialogue, Senator Anna Maria Anders was a guest of honour at the reception given by H.E. Piotr Wilczek, Poland’s Ambassador to Washington, on the occasion of the 99th Anniversary of Polish Independence Day.

Independence means freedom, and freedom cannot be taken for granted

In her address Senator Anna Maria Anders emphasised that "independence means freedom, and freedom cannot be taken for granted”. She also called upon the Polish diaspora to undertake joint efforts to build a positive image of Poland in the United States.

Representatives of the Congress of the United States, the US Administration, the diplomatic and officer corps of NATO member states, as well as the Polish diaspora from all over the East Coast were among those attending the reception at the Polish Ambassador's residence in Washington D.C.