Kongres 60 Milionów jest inicjatywą skierowaną na zjednoczenie środowisk Polonijnych na całym świecie. Jest to trzecie spotkanie Polonii, poprzednie dwie edycje odbyły się w Miami i Buffalo. Sama nazwa kongresu nawiązuje do szacowanej liczby Polaków na świecie- ok. 60 milionów.

 

W dniach 30-31 sierpnia kongres odbył się po raz pierwszy w Polsce. W ramach wydarzenia zaplanowano kilkanaście paneli dyskusyjnych, w których wzięli udział m.in. minister Jerzy Kwieciński, senator Andrzej Stanisławek, minister Anna Maria Anders, amerykańska dziennikarka Rita Cosby, Członek Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Daniel Kawczynski, a także przedsiębiorcy, działacze polonijni i przedstawiciele mediów.

 

Minister Anna Maria Anders uroczyście otworzyła konferencję odczytując list od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Pan Premier w liście skierowanym do uczestników kongresu powiedział, że „Kongres wpisuje się w działania wzmacniające poczucie wspólnoty obywatelskiej naszych rodaków i do upowszechniania za granicą pozytywnego wizerunku Polski. Dziś potrzebujemy oddolnych inicjatyw społecznych, kulturalnych i biznesowych stanowiących solidny fundament na rzecz wspólnych działań na rzecz Polski”.

 

Pan Minister Jerzy Kwieciński w swoim wystąpieniu poinformował, że trwają prace rządu nad nową polityką migracyjną:

„Ta polityka będzie skierowana przede wszystkim do Polaków za granicą, do Polonii, do państwa. Chcielibyśmy zachęcić was - zrobiliście kariery, zarobiliście pieniądze, macie silne pozycje społeczne, gospodarcze – pomóżcie nam lepiej promować markę naszego kraju. Pomóżcie nam również w rozwoju gospodarczym. Macie dobre firmy, dobrze stoicie na gruncie międzynarodowym, w USA, Wielkiej Brytanii czy Niemczech, postawcie drugą nogę w naszym kraju. Przyjedźcie tutaj, nie tylko do spotkań, ale rozwińcie tutaj drugą nitkę biznesowa. Będziemy wspierali wasze inicjatywy.”

Kolejna edycja kongresu już w lutym 2019r. w Miami.