Współpracownicy

Aleksandra Pawłowska

Odpowiada za obsługę sekretariatu Sekretarza Stanu w KPRM.
tel.:
tel. kom.:
e-mail:

Adrianna Kołacińska

Asystent Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowej firmie z sektora usług płatniczych oraz agencji marketingowej. Bierze czynny udział w projektach studenckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, prawem międzynarodowym oraz prawem nowych technologii.
tel.:
tel. kom.:
e-mail:

Arkadiusz Urban

Doradca Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Historyk, z doświadczeniem zawodowym m.in. w administracji centralnej i samorządowej - ekspert i doradca w wielu instytucjach m.in.: szef zespołu doradców w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, ekspert w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, burmistrz warszawskiej Pragi, wiceprezes Agencji Rozwoju Mazowsza, prezes regionalnej TV. Manager i kierownik projektów inwestycyjnych. Działacz opozycji antykomunistycznej i więzień polityczny PRL-u. Autor kilku książek oraz wielu opracowań i publikacji.
tel.:
tel. kom.:
e-mail: