Minister Anna Maria Anders, reprezentując Prezesa Rady Ministrów, wzięła udział w obchodach 83. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, 48. rocznicy śmierci generała Władysława Andersa oraz 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

W uroczystościach, które rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego uczestniczyli także wicemarszałek Senatu Maria Koc, organizator obchodów Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

 

Po Mszy Świętej uroczystości kontynuowane były na Placu Marszałak Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem Marszałka.

 

Następnie o godz. 14:00 rozpoczęły się obchody przed pomnikiem Bitwy o Monte Cassino.

Kolejne pokolenia uczą się historii poprzez pomniki. Dlatego tak ważne jest aby one były, stanowiąc nie tylko pamięć o przeszłości, ale także przesłanie dla przyszłości

W wygłoszonym przemówieniu Minister Anders przypomniała słowa wypowiedziane podczas porannego kazania w Katerdze Polowej Wojska Polskiego o tym, że jeżeli wszyscy Polacy się zmobilizują to potrafią dokonać rzeczy niemożliwych, czego przykładem są dokonania dwóch wielki synów polskiej ziemi: Marszałka Józefa Piłsudkiego i gen. Władysława Andersa. Podkreśliła także, iż doskonałym przykładem naszej jedności jest obrona pomnika w Jersey City, który dzięki wspólnym wysiłkom zostanie przeniesiony a nie zniesiony. „Kolejne pokolenia uczą się historii poprzez pomniki. Dlatego tak ważne jest aby one były, stanowiąc nie tylko pamięć o przeszłości, ale także przesłanie dla przyszłości”.

 

Na zakończenie uroczystości złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem Bitwy o Monte Cassino.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Commemoration of the 83rd Anniversary of the death of Marshal Józef Piłsudski, the 48th Anniversary of the death of General Władysław Anders and the 74th Anniversary of the Battle of Monte Cassino.

 

Minister Anna Maria Anders, on behalf of the Prime Minister of Poland, took part in the commemoration ceremonies of the 83rd Anniversary of the death of Marshal Józef Piłsudski, the 48th Anniversary of the death of General Władysław Anders and the 74th Anniversary of the Battle of Monte Cassino.

 

The ceremonies, which began with Holy Mass at Field Cathedral of the Polish Army were also attended by the Deputy Speaker of the Senate Maria Koc, the organizer of the ceremonies the Head of the Office for War Veterans and Victims of Oppression, Minister Jan Józef Kasprzyk, the advisor to the President of Poland Zofia Romaszewska and representatives of the diplomatic corps.

 

After Holy Mass the ceremonies continued at the Marshal Józef Piłsudski Square where wreaths were laid at the Tomb of the Unknown Soldier and in front of the Marshal’s monument.

 

The ceremony at the Monument to the Battle of Monte Cassino began at 2 p.m.

In her speech Minister Anders recalled the words spoken during the morning sermon at the Cathedral that if all Polish people mobilize, they can achieve the impossible, as shown by the achievements of two great sons of Poland: Marshal Józef Piłsudski and General Władysław Anders. She also stressed that a perfect example of our unity is the recent defence of the Katyn memorial in Jersey City USA, which is to be relocated, not removed, thanks to joint efforts. "Next generations are learning history through monuments. That is why they are so important not only as a monument to the past, but also a message to the future.”

Wreaths and flowers were laid at the Monument to the Battle of Monte Cassino at the end of the ceremony.