Udział Ministra Władysława Bartoszewskiego w XVII Forum Polsko-Niemieckim

19.11.2014
W dn. 19-20 listopada 2014 r., Minister Władysław Bartoszewski uczestniczył w XVII Forum Polsko-Niemieckie. Po raz pierwszy wydarzenie to połączone z uroczystością wręczenia Nagrody Polsko-Niemieckiej. Kolejna edycja Forum Polsko- Niemieckiego odbyła się przy aktywnym udziale m.in. Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec Grzegorza Schetyny oraz Franka Waltera Steinmeiera, Premiera Kraju Związkowego Brandenburgia i Koordynatora ds. Współpracy Niemiecko-Polskiej Międzyspołecznej i Przygranicznej Dietmara Woidke. Tematem przewodnim XVII Forum Polsko-Niemieckie jest "Przyszłość europejskiej polityki wschodniej". Wydarzenie było objęte honorowym patronatem przez Sekretarza Stanu w KPRM, Pełnomocnika PRM ds. Dialogu Międzynarodowego Władysława Bartoszewskiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec oraz Kancelarię Premiera Brandenburgii. .

Podczas XVII Forum Polsko-Niemieckiego dyskutowano m.in. na temat zmian demograficznych w Polsce i Niemczech, roli gospodarki we wzajemnych relacjach, współpracy transgranicznej. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przy współpracy z resortami spraw zagranicznych z obu państw.

Szefowie dyplomacji wręczyli ponadto Polsko-Niemiecką Nagrodę "dla wybitnych osobistości i instytucji szczególnie zasłużonych dla stosunków polsko-niemieckich". W tym roku została ona przyznana Międzynarodowemu Domowi Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Centrum Edukacji i Spotkań w Trebnitz.

Wizyta szefa polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyny stanowiła okazję do dyskusji ministrów na temat konfliktu między Rosją i Ukrainą, realizacji postanowień szczytu Paktu Północnoatlantyckiego w Newport, europejskiej polityce sąsiedztwa i stosunkom bilateralnym. Ponadto omówiono zagadnienia związane z ostatnią wizytą szefa niemieckiej dyplomacji Franka Waltera Steinemeiera na Ukrainie i w Rosji. Ponadto odbyło się również m.in. spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych w ramach, którego poroszuno sprawy dot. realizacji postanowień Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu, sytuacji Polonii i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce.