Aktualności

SEKRETARZ STANU W KPRM

Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie, w związku z represjami stalinowskimi spędził 6,5 roku w więzieniach. W latach 60 i 70 pracował jako dziennikarz m.in. w Tygodniku Powszechnym. Po 1989 roku pełnił funkcje ambasadora Polski w Austrii, senatora i dwukrotnie ministra spraw zagranicznych. Od 21 listopada 2007 pełni funkcję Pełnomocnika PRM ds. Dialogu Międzynarodowego.

Władysław Bartoszewski

Kompetencje

Władysław Bartoszewski pełni funkcję Pełnomocnika PRM ds. Dialogu Międzynarodowego, w randze Sekretarza Stanu. Do jego kompetencji należy, przede wszystkim, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów Polski z Republiką Federalną Niemiec a także państwem Izrael i diasporą żydowską.